Inkoopsamenwerking voor verduurzaming van Noord-Hollandse woningcorporaties

Gezamenlijk opdrachtgeverschap om te komen tot grote volumes van verduurzamingsvraagstukken. Hét centrale thema voor de in NHDC samenwerkende Noord-Hollandse woningcorporaties. Met als doel het uitdagen van de markt om te komen tot innovatie, verhoging van kwaliteit bij gelijktijdige kostenreductie plus capaciteitsgarantie. Innovaties ontstaan zowel door de toe te passen technieken als door procesverbetering.