Aanpak

De samenwerkende woningcorporaties van de NHDC hebben hun gezamenlijke verduurzamingsopgave voor CO2-neutraal woningbezit tot 2050 geselecteerd. Uit deze selecties zijn gezamenlijke vraagspecificaties opgesteld en aan de markt voorgelegd. De NHDC heeft in de vraagspecificatie de wat en waarom centraal gesteld. De vraag aan de markt is hoe? Uitvoeringspartners Coen Hagendoorn Bouwgroep en BAM Wonen gaan die rol vertalen binnen dit proces.

De NHDC heeft een uniforme vraagspecificatie opgesteld per type inkoop. Dit heeft een overkoepelende raamovereenkomst opgeleverd met uitvoeringspartners Coen Hagedoorn Bouw en BAM Wonen. Hieronder hangt per project, dienst of levering het uitvoeringscontract tussen specifieke volume inbrengende corporatie en realisatiepartners. Daarnaast hecht de NHDC veel aan kennisdeling en- ontwikkeling. Er zijn veel activiteiten die zich hierop richten. Zowel voor aan de NHDC deelnemende corporaties als daarbuiten. De NHDC sluit aan bij het gedachtengoed van de Renovatieversneller.