Aanpak

De binnen de NHDC samenwerkende corporaties, hebben zicht op hun gezamenlijke verduurzamingsvolume voor CO2-neutraal woningbezit tot 2050. Selecties zijn gemaakt voor welke onderdelen gezamenlijke vraagspecificaties op te stellen en vervolgens aan de markt voor te leggen. Per type inkoop is een werkgroep actief met hieraan deelnemende corporaties. In vraagspecificaties staat het WAT en WAAROM centraal. Het is aan de markt om dit te vertalen in HOE.
De NHDC stelt per type inkoop een voor de deelnemende corporaties uniforme vraagspecificatie op. De selectieleidraad beschrijft het proces om van geïnteresseerde marktpartijen tot uitvoeringspartners te komen. Dit levert een overkoepelende raamovereenkomst op tussen de aan dit type inkoop deelnemende woningcorporaties en de realisatiepartners. Hieronder hangt per project, dienst of levering het uitvoeringscontract tussen specifieke volume inbrengende corporatie en realisatiepartner. Daarnaast hecht de NHDC veel aan kennisdeling en –ontwikkeling. Er zijn veel activiteiten die zich hierop richten. Zowel voor aan de NHDC deelnemende corporaties als daarbuiten. De NHDC sluit aan bij het gedachtengoed van de Renovatieversneller.