Doel

De stip aan de horizon is CO2-neutraliteit in 2050. Woningcorporaties fungeren als startmotor bij deze transitie. Maar met business as usual gaat dit niet lukken. Corporaties beschikken over beperkte middelen en de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad staat ook nog eens onder druk. Bovendien zorgt beperkte capaciteit aan mensen en middelen voor krapte in de bouwsector en stijgende prijzen. Ook de huidige kennis van technieken en materialen is onvoldoende voor de opgave.

Er is veel meer innovatie, realisatiekracht en een andere organisatie nodig om de transitie van de bestaande woningen te realiseren. De noodzakelijke innovatie komt niet vanzelf vanuit marktpartijen op gang. Corporaties hebben zelf de sleutel in handen om met vernieuwend en collectief opdrachtgeverschap de verduurzaming te versnellen. Binnen NHDC ontwikkelen corporaties uniforme vraagspecificaties en dagen daarmee de markt uit. Met innovatie, hogere kwaliteit, lagere kosten, capaciteitsgarantie voor corporaties en continuïteit bij de marktpartijen als resultaten. En hierbij is betaalbaarheid voor onze bewoners het belangrijkste uitgangspunt.