Gasgestookte ketelhuizen

Corporaties van de NHDC exploiteren een groot aantal complexen met gasgestookte blokverwarming. Regelmatig is aansluiting op een warmtenet op afzienbare termijn geen haalbare kaart. De gezamenlijke inkoop richt zich op een realisatiepartner die voor die complexen verduurzaming van het ketelhuis oppakt op basis van een exploitatierecht. De factuurrelatie blijft tussen corporatie en huurders liggen. Hierdoor is snelheid mogelijk omdat formele toestemming van huurders niet nodig is. Belangrijkste randvoorwaarde is dat de energierekening van huurders niet stijgt.

De realisatiepartner neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de warmteopwekking over. Financiering, inkoop energie, onderhoud, besturing en vooral verduurzaming. Investeringskosten daarvoor vloeien naar de realisatiepartner terug via aansluitbijdrage en via warmtetarieven. Er zijn immers minder kosten gemoeid met inkoop van fossiele energie om dezelfde hoeveelheid warmte op te wekken. De realisatiepartner ontwikkelt en realiseert daartoe een ambitieuze verduurzamingsstrategie per specifiek complex.