Interview BAM Wonen

Voor het realiseren van het plan van de NHDC om circa 1.000 portieketagewoningen te isoleren in de schil is de juiste realisatiepartner gevonden, namelijk BAM Wonen. Wat maakt BAM wonen geschikt voor deze klus en hoe ervaren zij zelf de samenwerking met de NHDC? Kyra van de Valk van Atriensis projecten gaat in gesprek met Ruben Buist van BAM wonen.  04-08-21

Omschrijf BAM Wonen eens?

Je hebt BAM Bouw en Vastgoed, daaronder valt BAM Wonen en daaronder valt weer de tak Renovatie Concepten. BAM verduurzaamt ongeveer 3500 woningen op jaarbasis. Bij het onderdeel Renovatie Concepten werken circa 80 mensen. Met deze club realiseren we een CO2 besparing van circa 2.5 mio kg op jaarbasis. Daar zijn we trots op. Wij zijn verduurzamers die onderhoud erbij doen. Dat maakt ons anders.

Het verduurzamen van de woningen voor de NHDC is gericht op isoleren, dat is bijna altijd het geval bij verduurzamingsprojecten in de bestaande bouw. Ventilatie is daarnaast ook noodzakelijk. Tevens kijken we altijd of we andere renovatiewerkzaamheden mee kunnen nemen. Zo pakken we het integraal aan.

Daarnaast werken we ook wel aan nul-op-de-meterprojecten, waarbij we eigenlijk een compleet nieuwe schil om een bestaande woning heen bouwen door middel van een houtskelet en steenstrips.

Wat doe je nu voor de NHDC?

Ik zie het zo: door vraagbundeling kunnen we voor meerdere opdrachtgevers één plan maken. Hierdoor kunnen we op zoek naar inkoopvoordeel en kunnen we versnellen omdat het plan in principe ‘gekopieerd’ kan worden voor alle portieketagewoningen van de NHDC.

Hoe zijn jullie bij de NHDC terecht gekomen?

Het is een tenderuitvraag geweest. Atriensis projecten heeft die uitvraag begeleid. Wij hebben ons daarvoor ingeschreven en de opdracht op het gebied van portieketagewoningen gewonnen. Wat ons vooral aantrok in de NHDC aanpak was de mogelijkheid om op industriële wijze te verduurzamen in een hoog tempo. Dit is iets wat erg bij onze visie en ons bedrijf past. Wij zijn dan ook vooral geselecteerd op onze digitale en conceptuele aanpak van de projecten.

Hoe zijn jullie begonnen met het ontwikkelen van een plan?

De naam zegt het al een beetje, de afdeling Renovatie Concepten ontwikkelt ‘concepten’. De uitvraag was ook op basis van netto warmtevraag, we zagen dat veel partijen moeite hadden hier aan te voldoen. Omdat wij in concepten werken en onze concepten ook hierop zijn uitgewerkt was dit voor ons een goed te beantwoorden vraag. Door de standaardisatie van deze processen kunnen deze continu worden geoptimaliseerd. Zo word je steeds beter in één ding. Uiteindelijk kun je de klant zo beter voorzien in zijn vraag.

Wat maakt de samenwerking met NHDC anders dan andere klantrelaties?

Je hebt meerdere opdrachtgevers, die proberen de handen ineen te slaan om vragen te bundelen en een gezamenlijk plan te maken. De meeste tenders gaan over één project, deze voer je uit en dan is het klaar. Maar voor de NHDC voeren we meerdere projecten uit voor hetzelfde type woningen. In plaats van dat er kennis opgedaan wordt bij één project waarbij één complex aangepakt wordt en de kennis daarna verloren gaat omdat het weer compleet anders moet, kunnen we beter leren van de projecten en steeds meer verbeteringen doorvoeren. Ik zie wel een mooie langdurige samenwerking voor me.

Wat maakt de gebundelde vraagstelling voor jullie mogelijk?

Door meer continuïteit te hebben in projecten, kunnen de projecten steeds beter en sneller uitgevoerd worden. De voorbereidingstijd wordt korter, omdat je steeds hetzelfde type woningen aanpakt. Ook zorgt de vraagbundeling voor een beter beheersbaar proces. Zo kunnen we bijvoorbeeld nu van te voren de complexen inscannen. En zo onze klanten in een vroegtijdig stadium van een plan voorzien. Dit zorgt ook voor de woningcorporatie voor meer duidelijkheid.

BAM Wonen doet de portieketagewoningen en Coen Hagedoorn de eengezinswoningen. Waarin verschillen jullie dan van elkaar?

Ik weet niet alle ins en outs van Coen Hagedoorn, maar ik kan wel inzoomen op onze succesfactoren. Wij zijn een conceptueel bedrijf en focussen al heel lang op verduurzaming van woningbezit van woningcorporaties en daarbij betrekken we ook de bewoner heel goed in het verhaal. We hebben een woonreis ontwikkeld, waarin we de bewoner volledig meenemen in het proces. De woonreis hebben we met marketingbureaus en met gedragswetenschappers getoetst. Dat de klantreis werkt blijkt uit onze succes rate van 94%. Van alle projecten die we binnen krijgen, halen we bij 94% de benodigde participatie van 70%. Bij veel projecten zitten we ook ruim boven die 70%. Halen we die 70% niet, zijn de voorbereidingskosten voor ons en niet voor de opdrachtgever. Dat gaat heel goed, dus dat is zeker een van onze sterke punten geloof ik!

We hebben ook meegekregen dat jullie met drones werken, kan je daar meer over vertellen?

Wij investeren graag in innovaties, techniek verandert erg snel nu. Wij proberen voorop te lopen door te innoveren. De inzet van de drone komt veel naar voren, deze zit nu ook standaard in ons proces. Voor we starten met verduurzamen, zetten we de drones in om het complex en de wijk in kaart te brengen,. De camera onder de drone filmt dit en er wordt automatisch een 3D-model van gemaakt. Wij en onze onderaannemers kunnen in dit programma en zo kan iedereen hier de juiste informatie uit halen. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de zelf aangebrachte voorzieningen zoals uitbouwen? We kunnen door de 3D tekening precies zien waar we later de steiger neer kunnen zetten. Het voorkomt verrassingen tijdens de werkzaamheden en bespaart daardoor tijd, inspanning en geld. Wij verwachten hier in de toekomst alleen maar meer mee te kunnen.

Hoe dat er uitziet, werken met een drone? Dat zie je in onderstaande video:

 

 

Wat zijn nu precies de voordelen vergeleken met hoe jullie dit vroeger deden?

Met de drone hoeven bijvoorbeeld bewoners niet meer thuis te zijn bij de inspectie van de woningen. Wanneer we in de tuin moeten zijn kan de drone daarheen vliegen. Eerst scanden we 9 woningen per dag zonder drone, nu kunnen we wel 50 tot 60 woningen per dag scannen!  Je wint dus enorm veel snelheid, de voorbereidingstijd kan wel met een maand worden verkort.

Ik kan me voorstellen dat niet alle bewoners blij zijn dat er rondom hun woning wordt gefilmd, hoe zit dat?

Met deze techniek waarborgen we de privacy van bewoners volledig. De techniek zorgt er automatisch voor dat mensen en bijvoorbeeld ook kentekens van auto’s worden geblurd. Ook wanneer je door het raam naar binnen kan kijken wordt dit wazig gemaakt. Voor bewoners levert het ook voordelen op. Zo hoeven ze niet thuis te zijn en waar normaal gesproken alle onderaannemers ieder voor hun eigen onderdeel langs moeten komen, kan nu alles in één keer door de drone opgenomen worden. Dat scheelt overlast voor de bewoners.

Hoe zie je de werkzaamheden in de toekomst voor je, wanneer een groot gedeelte van de woningen geïsoleerd is?

Naast het isoleren zijn er nog vele andere uitdagingen. Eerst kijken we naar het terugdringen van de warmtevraag door middel van isoleren, maar daarnaast kijken we ook naar hoe de woning in de toekomst verwarmd of gekoeld moet worden. Ook de koeling wordt steeds belangrijker. Door het isoleren krijg je meer te maken met oververhitting in de zomermaanden. De aankomende jaren gaan er op dat gebied nog genoeg uitdagingen komen denk ik zo! Daarnaast zijn we nu bezig met warmtenetten en op dat gebied wordt er nog volop ontwikkeld. Denk ook aan monumentale panden, hoe krijgen we die op een niveau dat voldoet aan de huidige normen betreft de warmtevraag?

Interessante uitdagingen inderdaad! Hoe spelen jullie nu al in op die oververhitting?

Er zijn veel verschillende opties, maar soms werkt het een het ander tegen zoals bij zonwerend glas. In de zomermaanden zorgt dit voor verkoeling, maar in de andere maanden zorgt het ervoor dat de warmtevraag weer groter wordt. Dat is dan altijd een afweging die gemaakt moet worden. In sommige woningen passen we zonwering permanent of tijdelijk toe. Er worden ook lessen geleerd door te kijken naar andere landen zoals Spanje of Frankrijk. Daar zie je vaak kleinere ramen, waardoor het binnen minder warm wordt. Het integreren van kleinere ramen in de woning is tijdens een renovatie echter niet echt wenselijk. Daarnaast bieden wij uiteraard verschillende installatietechnieken aan om in te spelen op oververhitting.

In hoeverre zijn jullie verantwoordelijk voor het tegengaan van die oververhitting?

Vanuit de overheid is er nu nog geen regelgeving om oververhitting tegen te gaan bij bestaande bouw. Dit zit er wel aan te komen, ook met actieve koeling in de woningen. Wij houden de markt goed in de gaten en wanneer er nieuwe installaties zijn proberen we die ook onder de aandacht te brengen bij onze opdrachtgevers. Het is zeker een onderdeel van de verduurzaming.

En hoe zit dat met vergroening en circulariteit? Komt dat ook terug in jullie werkzaamheden?

Klimaatadaptatie en circulariteit zijn een van de grote speerpunten binnen BAM. Echter zien wij dat het voor opdrachtgevers nog een moeilijk onderwerp is om ook financieel te waarderen. Wel bieden wij verschillende opties in vergroening zoals groene gevels en zijn wij druk bezig om ook natuurinclusief te bouwen in een aantal projecten. Wij werken hierin samen met onze partner Arcadis. Op het gebied van circulariteit zijn we mooie stappen aan het maken. Het gaat in deze markt alleen soms niet zo hard als wij dat willen. maar we zien al wel mooie initiatieven, zo recyclen wij al onze voordeuren en bieden wij in een aantal van onze plannen ook circulaire alternatieven. Losmaakbaarheid is hierin ook een belangrijke sleutel en daarom kijken we of we ook zo veel mogelijk demontabel kunnen realiseren.

In hoeverre wordt er daadwerkelijk rekening mee gehouden? Want naar mijn idee wordt er toch vaak gekozen voor de goedkopere oplossingen door opdrachtgevers.

Klopt, daar is ook wel onderzoek naar gedaan, opdrachtgevers zijn gemiddeld gezien bereid 1 à 2% meer te betalen voor een circulaire oplossing. Dat is niet altijd toereikend, maar de wereld staat gelukkig niet stil en uiteindelijk is het misschien geen keuze meer. Circulariteit en natuurinclusiviteit zijn echt thema’s waar wij als BAM ons in de  (nabije) toekomst nog meer op kunnen gaan focussen. Dit onderwerp kunnen we later nog eens op terugkomen!

Meer informatie

Amber Linssen
040 - 7501511