Portieketagewoningen 1945 - 1982

Deze gezamenlijk inkoop richt zich het grote aantal tussen 1945 en 1982 gebouwde portieketagewoningen van corporaties van de NHDC. Geplande uitvoering in de periode van 2021 tot en met 2025. Centraal staat dat na ingreep woningschil en ventilatiesysteem klaar zijn voor de eindsituatie: aardgasvrij-ready. Ongeacht de vaak nu nog onbekende energievoorziening van de toekomst. Het gaat uitdrukkelijk om de eerste stap van de Trias Energetica. Dit houdt in dat maatregelen voor terugdringing van die netto warmtevraag en specifiek aan de woningschil het ‘no regret’ karakter kennen. Een maximale netto warmtevraag van 70 kWh per m2.

De vraagspecificatie stelt die maximale netto warmtevraag centraal. De in deze inkoop participerende corporaties van de NHDC brengen in de loop van 2020 het volume in. Het selectieproces moet een of meer realisatiepartners opleveren die op basis van innovaties met kwaliteitsinjecties komen bij dalende integrale kosten. Met daarbij optimale aandacht voor huurders: participatie, overlastbeperking en woonlastenbeheersing.